Nieuws

BESTE OUDERS/VERZORGERS

 

DE STAKING VAN KOMENDE WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019 GAAT GEWOON DOOR.

BEDANKT VOOR HET BEGRIP. 

Duo2002 wordt obs Kasteel Spangen

16 juli 2019 - Beste ouders/verzorgers,

De openbare basisschool Duo2002 heet vanaf 1 augustus 2019 obs Kasteel Spangen. Het heeft te maken met het feit dat wij geen twee locaties meer hebben. Wij zitten met z'n allen aan de Nicolaas Beetsstraat 4.

Schooltijden op obs Kasteel Spangen per 2 september 2019

15 juli 2019 -  

 • Maandag:     8.30 - 15.00 uur
 • Dinsdag:      8.30 - 15.00 uur
 • Woensdag:   8.30 - 12.30 uur
 • Donderdag:  8.30 - 15.00 uur
 • Vrijdag:        8.30 - 15.00 uur

Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

18 juni 2018 - 

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese regelgeving bevat een set aan instrumenten om in heel Europa op dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te wisselen. Dit document bevat een praktische vertaling van de Europese privacyregels die stichting BOOR en de aangesloten scholen in staat stelt naar de AVG te handelen. 

Bij vragen of op- en aanmerkingen over de AVG en de privacyverklaring kunt u contact opnemen met de directeur van onze school door middel van het sturen van een e-mail naar: privacy@obskasteelspangen.nl 

 

Download de privacyverklaring door hierop te klikken:

 

 

CITO UITSLAG SUPER!

CITO UITSLAG SUPER!

13 april 2018 -  

Beste allen,

 

Wat zijn we trots op onze groep 8 leerlingen!
Vorige week hebben we de uitslag van de eindtoets van groep 8 binnen gekregen: 76,0 en 80,6 op de IEP. Deze is dus super gemaakt door onze toppers en zit zelfs met een klas bijna op het landelijk gemiddelde!
Met deze uitslag kunnen onze leerlingen een goede plek op het voortgezet onderwijs krijgen die bij hen past.

Reglement gebruik van internet en sociale media op obs Kasteel Spangen

21 januari 2018 -  

 

 

Inleiding

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van obs Kasteel Spangen, voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.

 

Onder het gebruik van sociale media gaat het om programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma’s en apps. 

 

Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media

 

 1. Dit reglement is van toepassing op alle leraren, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van obs Kasteel Spangen onafhankelijk van de plaats waar zij hun sociale media gebruiken.

 

 1. We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde. Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadigen we elkaar niet, en maken we elkaar niet zwart.

 

 1. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media, en kan daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen (retweeten) zijn handelingen waar je op aangesproken kunt worden.

 

 1. Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, zorg dat de instellingen goed staan en je niet meer informatie deelt dan je wilt. Alles wat wordt gecommuniceerd via internet en sociale media, blijft nog lang vindbaar.

 

 1. Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de goede naam van obs Kasteel Spangen en iedereen die daarbij betrokken is zoals docenten, onderwijsondersteunend personeel en ouders.

 

We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan, en we spreken elkaar daarop aan.

 

 1. We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.

 

 1. Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het is daarom niet toegestaan om op school:
  1. sites te bezoeken informatie te downloaden en te verspreiden die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn;
  2. hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites of programma’s;
  3. informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die niet bedoeld is om verder te verspreiden, hou je wachtwoorden geheim;
  4. verzonnen berichten versturen of een fictieve naam gebruiken als afzender;
  5. iemand lastig vallen, te achtervolgen of te ‘flamen’.
 2. Als iemand over de voorgaande punten informatie krijgt aangeboden, wordt dat gemeld bij de leraar.

 

Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst met de betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van obs Kasteel Spangen besluiten een maatregel op te leggen, die kan bestaan het geven van een disciplinaire maatregel (straf) of in het uiterste geval het schorsen of verwijderen van de leerling van school. Hierbij wordt er altijd contact opgenomen met de ouders van de leerling. Daarnaast kan de directie contact opnemen met de politie indien er sprake is van een strafbaar feit.

 

Mei 2018

 

Nieuw e-mailadres directie

31 oktober 2017 - De directie is per direct ook te bereiken via het e-mailadres: directie@obskasteelspangen.nl